تبلیغات
نسیم - كد جاوا اسكریپت جستجو گر گوگل

جستجو

 

كد جاوا اسكریپت جستجو گر گوگل


موضوع: كد های جاوا اسكریپت كاربردی برای وبلاگ و وبسایت ها ،

برای دریافت كد به ادامه مطلب بروید

كدرا از این قسمت دریافت كرده ود درقسمت مناسب در ویرایش قالب خود قرار دهید یا اگر وبلاگ داری در قسمت كدهای جاوا اسكریپت خود قرار دهید

 

<!--strat google search cod by www.Pichak.net--><center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://google.com>
<img border=0 src=http://www.pichak.net/blogcod/google/pichak.net.gif alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=http://MMMMMAMMMMM type=radio name=sitesearch checked=''>در این وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اینترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
<font size="1"><a target="_blank" href="http://nasimpic.mihanblog.com/post/43">کد جستجوگر گوگل</a></font></center></td></tr></tbody></table></form></center><div style="display:none"><a href=http://pichak.net>دریافت كد</a></div><!--finish google search cod by www.pichak.net-->